İmar ve Şehircilik Hizmetleri

1. Sayısal Harita

2. Yeni İmar Planı

3. İstimlak Çalışmaları

4. Kentsel Sit Alanı

5. Kentsel Yenileme Alanı

6. Rölöve Restorasyon

7. Kentsel Dönüşüm

8. Ulucamii – İş Bankası Arası dış cephe giydirmesi

9. Kapalıçarşı Rölövesi Restorasyon

10. Tapu Dağıtımları